Mede door de sponsoring van het Muziek Festival Beets is het mogelijk om het festival te organiseren. Er zijn 2 catagorien sponsors: