5/3/15  Rapport Ombusman
 
21/1/12  Handtekeningen actie Handen af van school in Beets. Info
 
21/1/12  Speech voorzitter medezeggenschapsraad. Info
 
Uitzending op Youtube Interview met oude schoolfoto's op youtube
 
Foto's van de startactie Handen af van school in Beets.
 
20/1/12  Brief: Behoud school in Beets van de gezamenlijk dorpsraden in de Zeevang Info
 
19/1/12  Actielied: Handen af van school in Beets MP3
 
18/1/2012  Samenwerking en fusie gemeente Zeevang. De gemeente Zeevang bekijkt de mogelijkheid tot samenwerkenof fuseren met Edam/Volendam, Waterland of Purmerend. Hiervoor wordt op 7 februari voor de dorpen Beets, Schardam en Warder een informatie sessie in het Cultureel Centrum, De Krommert 18 – 25 in Oosthuizen georganiseerd. Vanaf 19:30 uur inloop, de bijeenkomst begint om 20:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de voors en tegens van samenwerking met de genoemde gemeenten. De bewoners krijgen tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u zich al inlezen in de gespreksnotities, die n.a.v. de gesprekken met de andere gemeenten, zijn gemaakt. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.
Bijgevoegde documenten: Agenda, Manifest, Samenvatting gesprekken, Strategische visie, Raadsvoorstel stappenplan en Notulen raadsvergadering 11/11/11
 
2/1/2012    Waarom de Beetsers hun nieuwe school willen hebben en de redelijkheid ervan. Info
 
16/12/2011  Circulaire School in Beets dicht. Info