Tijdens de jaarvergadering van 18 mei 2022 hebben we met werkgroepjes bij elkaar gezeten om ideeën te verzamelen voor de inrichting van het sportveld. In de daarop volgende vergaderingen zijn de ideeën samengevoegd en is hier een plan van gemaakt. Dit plan is vervolgens ingediend bij de gemeente. 
pdfIcon75

Bestuur Dorpsraad Beets

Rooster van Aftreden

 pdfIcon75

Promotie van Beets

pdfIcon75

Convenant Dorpsraden met Gemeente Zeevang 2007

pdfIcon75

 

Informatieboekje nieuwe bewoners

 pdfIcon75